Przykład realizacji

numery startowe

tradycyjne,wiązane na tasiemki, 

20